Odstranění kožních výrůstků

Kožní výrůstky odstraňujeme po předchozím vyšetření konzultaci. Výkon provádíme tekutým dusíkem, kauterem a CO2 laserem nebo kruhovým skalpelem. Jednotlivé metody výkonu jsou popsány níže.

Odstranění přístrojem PLEXR

  • Odstranění tekutým dusíkem – tekutý dusík je alpikován buď vatovou tyčinkou nebo kryokauterem. Po zákroku se v místě ošetření vytvoří drobný puchýř, který v průběhu dvou týdnů odpadne jako krusta. Hojení trvá cca. 2 týdny a po doléčení nejsou patrné žádné jizvy, avšak občas se v místě alpikace tvoří dočasné pigmentace.
  • Odstranění kauterem – jedná se o odstranění stopkatých kožních výrůstků za pomoci elektricky žhavené kličky. Zákrok se provádí v lokální injekční anestezii a efekt je patrný okamžitě. Po výkonu se v místě ošetření vytvoří drobná, dočasná krusta.
  • Odstranění kruhovým skalpelem – kruhovým skalpelem odstraňujeme buď drobné kožní výrůstky nebo pigmentová znaménka, která následně odesíláme k histopatologickému vyšetření. Zákrok je prováděn v lokální, injekční anestezii.  Hojení trvá cca. 2 týdny a zůstává nevýrazná jizvička.
  • Odstranění CO2 laserem

Pro další informace nebo objednávky nás kontaktujte, informace o cenách naleznete v našem ceníku.